Centrum Podróży Wakacje.pl w Bielsku-Białej, ul. Ratuszowa 3. Biuro czynne: od poniedziałku do piątku: 9:00–19:00  ▪ w soboty: 10:00–14:00  ▪ w niedziele nieczynne

Promesa Pewne Wakacje – w praktyce

Promesa Pewne Wakacje - korzyści

Nowość na rynku dostępna tylko u nas!

Zakres:

Anulacja wyjazdu przez organizatora

Grupa znajomych zarezerwowała w Centrum Podróży Wakacje.pl wycieczkę objazdową do Maroka. Niestety, z powodu zbyt małej liczby chętnych organizator X anulował wycieczkę w tym terminie. Uczestnicy nie odzyskają pieniędzy od razu, więc plany urlopowe legły w gruzach. 

Na szczęście wycieczkę zarezerwowali w Centrum Podróży Wakacje.pl i mogli kupić Promesę Pewne Wakacje, dzięki której nie muszą rezygnować z planów zwiedzania Maroka. Doradca wybierze im maksymalnie zbliżoną ofertę wyjazdu z innym biurem podróży bez konieczności ponownej opłaty. Gdyby jednak zależało im na wyjeździe z biurem X, mogą wykorzystać Promesę w ciągu 12 miesięcy.

Upadłość biura podróży

Młode małżeństwo planuje podróż poślubną na Dominikanie w grudniu. Niestety, biuro podróży X, które organizuje wyjazd, ogłosiło upadłość i wycieczka zostaje odwołana. Na zwrot części pieniędzy od marszałka czekaliby kilka miesięcy lub lat, a na podobny wydatek w tej chwili ich nie stać. 

Na szczęście przy rezerwacji wykupili Promesę Pewne Wakacje, dzięki czemu ich marzenie o egzotycznej podróży może się spełnić bez konieczności zmiany terminu wyjazdu. Wybrali wycieczkę do Meksyku z oferty biura podróży Y dostępnej na stronie www.cpwakacje.pl.

Zamieszki/wystąpienie siły wyższej 

Rodzina Kowalskich ma wykupioną wycieczkę na lipiec do Egiptu z biurem podróży X. Niestety, w Egipcie wybuchają zamieszki i przed wyjazdem wszystkie loty do Egiptu zostają wstrzymane. Biuro X deklaruje, że nie zwraca uczestnikom poniesionych kosztów ze względu na fakt, że samo poniosło straty. 

Na szczęście Kowalscy wykupili Promesę Pewne Wakacje i niczym się nie martwią! Mogą wybrać wycieczkę do innego kraju i wyjechać jeszcze w lipcu, nie tracąc pieniędzy.

Niewypłacalność biura podróży 

Pasjonat podróżowania wykupił wycieczkę do Chin. Niestety, ogłoszenie niewypłacalności przez biuro podróży pokrzyżowało jego plany wyjazdu. Dopóki nie wyjaśni się sytuacja biura, nie będzie mógł on odzyskać swoich pieniędzy. 

Na szczęście wykupił Promesę Pewne Wakacje, dzięki której może pojechać do Chin z innym biurem podróży, bez konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych.

 

POBIERZ REGULAMIN PROMESY PEWNE WAKCJE

 

Jak kupić Promesę?


Wybierz wycieczkę z aktualnej oferty zagranicznej, dostępnej w Centrum Podróży Wakacje.pl

 

Zarezerwuj na stronie www.cpwakacje.pl, telefonicznie lub w salonie sprzedaży

 

Promesa Pewne Wakacje dostępna jest tylko dla klientów Centrum Podróży Wakacje.pl

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.